ubezpieczenie zdrowotne

ubezpieczenie zdrowotne

Niezadowolenie z działalności NFZ deklaruje obecnie trzy czwarte badanych (75 proc.), a zadowolenie niespełna jedna piąta (17 proc.)[i]. Średni czas oczekiwania do lekarza specjalisty wynosi 2,5 miesiąca, jednak w przypadku niektórych specjalności kolejki są znacznie dłuższe[ii].