Jak dostać się do ZOL w Sokołowsku?

jak dostać się do ZOL

Skierowania, opinie, tona dokumentacji – jak właściwie wygląda procedura przyjęcia do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego? Oto wskazówki, które podpowiedzą, co trzeba zrobić.

Od września ubiegłego roku w Sokołowsku działa nowy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przynależący do spółki „Sanatoria Dolnośląskie”. Do „Waligóry” przyjmowani są pacjenci wyłącznie w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Podobnie jak w innych ośrodkach tego typu, należy spełnić pewne warunki, aby móc się ubiegać o przyjęcie.

Wizyta u lekarza

Pierwszym krokiem potencjalnego pensjonariusza ZOL jest pobranie dokumentów ze strony www.sanatoria-dolnoslaskie.pl (można też poprosić o pakiet telefonicznie), a następnie wizyta u lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lekarskiego. Może je wypełnić lekarz pierwszego kontaktu bądź po wypisie lekarz prowadzący pacjenta w szpitalu.

Oprócz tego wymagany jest wywiad pielęgniarski oraz Karta Oceny Świadczeniodawcy wg skali Barthel, za pomocą której oceniana jest sprawność chorego. Zawarte w niej pytania odnoszą się m.in. do spożywania posiłków, przemieszczania się, utrzymywania higieny osobistej, ubierania się czy wchodzenia po schodach. Tu ważna informacja – o miejsce w ZOL mogą się ubiegać osoby, które otrzymały 40 punktów lub mniej, co oznacza że w znaczymy stopniu są niesamodzielne i wymagają stałej opieki. Dokumenty pobrane ze strony i wypełnione, należy  przesłać pocztą lub ich skan drogą mailową.

Do ZOL „Waligóra” nie mogą być przyjęci pacjenci z chorobą psychiczną i w terminalnej fazie choroby nowotworowej.

Dokumentacja

Jako że zakłady nie są rejonizowane, należy samodzielnie wybrać odpowiedni ZOL i tam poprosić o wniosek o przyjęcie. W przypadku „Waligóry” taki wniosek oraz pozostałe wzory dokumentów można pobrać ze strony internetowej: www.sanatoria-dolnoslaskie.pl. W teczce pacjenta nie może zabraknąć dokumentu potwierdzającego wysokość dochodu, oświadczenia – zgody na potrącanie opłaty za pobyt, kserokopii dowodu osobistego oraz aktualnych wyników badań. Równie ważna jest decyzja ZUS o przyznaniu świadczenia, ksero legitymacji emeryta lub rencisty, a także ksero kart informacyjnych z pobytów szpitalnych pacjenta.

Przyjęcie

Ostateczną decyzję o przyjęciu pensjonariusza wydaje lekarz spółki „Sanatoria Dolnośląskie”. To on orzeka o kwalifikacji do przyjęcia do ZOL na podstawie dostarczonych materiałów. Po pozytywnej decyzji pacjent wpisywany jest na listę oczekujących.  Na ostateczne przyjęcie może jednak zaczekać do 12 miesięcy.

W ramach umowy z NFZ ZOL „Waligóra” może zaopiekować się 39 pacjentami. Dlatego też bardzo dokładnie sprawdzany jest stan osób wnioskujących o przyjęcie.

Informacja prasowa

Dodaj komentarz